Kampanie i działania edukacyjne

Istotnym elementem podnoszenia jakości opieki nad pacjentem jest budowanie świadomości społecznej na temat chorób, diagnostyki i dostępnych opcji leczenia. Jest to również nieocenione narzędzie skutecznej profilaktyki.

Fundacja AbbVie wspiera całościowe podejście AMPATH do zdrowia ludności w Kenii, w tym inicjatywę ekonomiczną, która pomaga rodzinom osiągnąć zrównoważone bezpieczeństwo dochodów.

Niska świadomość zagrożeń związanych z zakażeniem HCV w Polsce stanowi duże wyzwanie. U większości pacjentów choroba przebiega bezobjawowo i często wykrywana jest przypadkowo lub w późnej fazie, kiedy doszło już do ciężkich uszkodzeń wątroby. Jak szacują eksperci, ponad 80% osób zakażonych nie wie o swojej chorobie. Dlatego AbbVie angażuje się w działania edukacyjne na rzecz podnoszenia świadomości na temat HCV oraz jego wczesnej diagnostyki, a także poprawy sytuacji osób chorych.

Jedną z inicjatyw wspieranych przez AbbVie są obchody Światowego Dnia Wirusowego Zapalenia Wątroby. Firma AbbVie jest również inicjatorem i partnerem kampanii edukacyjnych m.in. Ogólnopolskiego Programu Badań Przesiewowych „Test na HCV – Prosty krok do zdrowia” i bierze udział w dyskusjach eksperckich podczas najważniejszych wydarzeń medycznych dotyczących problematyki hepatologicznej oraz kongresów i konferencji skupiających środowisko lekarzy i organizacji pacjentów.

AbbVie, aktywnie wspiera działania na rzecz dzieci urodzonych przedwcześnie i ich rodziców, będąc od wielu lat partnerem Koalicji dla Wcześniaka. Jej celem jest stworzenie kompleksowego programu zmian w opiece neonatologicznej, a także uświadomienie społeczeństwu i decydentom skali problematyki wcześniactwa. W ramach podejmowanych działań AbbVie zajmuje się i wspiera inicjatywy edukacyjne skierowane do rodziców w zakresie kompleksowej opieki nad wcześniakiem ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa, budowania odporności oraz zapobiegania rozwojowi zakażeń dróg oddechowych.

AbbVie Polska wspiera następujące inicjatywy, m.in.:

  • Szkoły Rodzica Wcześniaka w ośrodkach neonatologicznych,
  • Gazetkę edukacyjną  „Mam(y) wcześniaka”,
  • Pikniki i warsztaty edukacyjne skierowane do rodziców, podczas których mają oni szansę porozmawiać z różnymi specjalistami: neonatologami, okulistami, kardiologami, laryngologami,  psychologami oraz fizjoterapeutami.

Celem tej globalnej inicjatywy jest zwiększenie wiedzy na temat zesztywniającego zapalnego bólu pleców, a przez to – ograniczenie czasu od wystąpienia pierwszych objawów do zdiagnozowania choroby.

W Polsce do wsparcia inicjatywy zostały zaproszone organizacje pacjenckie zrzeszające osoby cierpiące na choroby reumatyczne. Patronat nad kampanią objęły towarzystwa reumatologiczne z Polski i Wielkiej Brytanii, podczas gdy specjaliści zajmujący się leczeniem bólu pleców w całej Europie podzielili się swoją fachową wiedzą merytoryczną. Efektem było stworzenie strony internetowej zawierającej kompleksowy zestaw informacji na temat bólu pleców oraz krótkiego, pomocnego do wstępnej diagnozy, kwestionariusza.

To proste narzędzie stanowi znaczne ułatwienie zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. W całej Polsce w ramach kampanii zorganizowano szereg konferencji i happeningów promujących zdrowy tryb życia, konieczność dbania o kręgosłup, ale przede wszystkim nieignorowanie pierwszych objawów bólowych.

http://kiedybolaplecy.pl

http://poruszycswiat.pl

Choć łuszczyca ma łatwe do rozpoznania objawy zewnętrzne, to jednak istnieją również takie, których nie widać na pierwszy rzut oka. Dlatego AbbVie zdecydowało się zaangażować w kampanię na rzecz zwiększania świadomości o symptomach łuszczycy - zwłaszcza tych mniej popularnych, jak np. ból stawów. Dobra komunikacja między pacjentem a lekarzem jest kluczem do prawidłowej diagnozy. W tym celu stworzono portal - coukrywaskora.pl, na którym znaleźć można szczegółowe informacje na temat diagnozy, przebiegu oraz oznak choroby, jak również wskazówki, jak sobie z nimi radzić. Edukacja w tym zakresie jest tym ważniejsza, że łuszczyca stanowi czynnik ryzyka innych schorzeń.

https://www.coukrywaskora.pl

Wczesne rozpoznanie łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) pomaga ograniczyć ryzyko trwałego uszkodzenia stawu. Jest to jednak choroba o nieoczywistych objawach, dlatego tak ważna jest odpowiednia świadomość społeczna tego problemu – jego przebiegu i symptomów.  W tym celu AbbVie stworzyło krótki kwestionariusz, który może być pomocny pacjentowi podczas rozmowy z lekarzem.

Na dedykowanej stronie, poza kwestionariuszem z opisem objawów ŁZS, odnaleźć można także porady i wskazówki nt. walki z chorobą. W ramach kampanii przygotowano także materiały edukacyjne - broszury, ulotki i materiały video - skierowane do lekarzy POZ i pacjentów.

http://poruszycswiat.pl/lzs-podwojnycios

 Dla każdego pojęcie sukces zawodowy może znaczyć całkiem co innego. Jedna rzecz jest jednak wspólna – wszyscy chcą mieć szansę go osiągnąć. Dla chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne (min. RZS, ZZSK, łuszczycę czy chorobę Leśniewskiego-Crohna) i zakażonych wirusem HCV ogromnym sukcesem i osiągnięciem jest sama możliwość bycia aktywnym zawodowo.

To właśnie chęć wsparcia chorych w ich staraniach stała u podstaw stworzonego przez AbbVie projektu „Zwyczajnie Aktywni”. Inicjatywa powstała we współpracy z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacją Urszuli Jaworskiej oraz Polskimi Amazonkami Ruchem Społecznym.

Projekt obejmuje szereg działań ukierunkowanych na wsparcie w budowaniu platformy dialogu pomiędzy pacjentami, organizacjami pacjenckimi, pracodawcami, a podmiotami administracji publicznej. W kampanię zaangażowały się liczne fundacje i stowarzyszenia pacjenckie. Ponadto partnerami i patronami konkursu „Zwyczajnie Aktywni” są instytucje państwowe, organizacje pozarządowe i społeczne oraz media.

Dotychczas zorganizowano cztery edycje konkursu grantowego dla najciekawszych inicjatyw w zakresie aktywizacji zawodowej chorych, w których wzięło udział 28 organizacji. Zwycięskie projekty objęły wsparciem 350 osób w całej Polsce.