Kampanie i działania edukacyjne

Istotnym elementem podnoszenia jakości opieki nad pacjentem jest budowanie świadomości społecznej na temat chorób, diagnostyki i dostępnych opcji leczenia. Jest to również nieocenione narzędzie skutecznej profilaktyki.

Fundacja AbbVie wspiera całościowe podejście AMPATH do zdrowia ludności w Kenii, w tym inicjatywę ekonomiczną, która pomaga rodzinom osiągnąć zrównoważone bezpieczeństwo dochodów.

Niska świadomość zagrożeń związanych z zakażeniem HCV w Polsce stanowi duże wyzwanie. U większości pacjentów choroba przebiega bezobjawowo i często wykrywana jest przypadkowo lub w późnej fazie, kiedy doszło już do ciężkich uszkodzeń wątroby. Jak szacują eksperci, ponad 80% osób zakażonych nie wie o swojej chorobie. Dlatego AbbVie angażuje się w działania edukacyjne na rzecz podnoszenia świadomości na temat HCV oraz jego wczesnej diagnostyki, a także poprawy sytuacji osób chorych.

Jedną z inicjatyw wspieranych przez AbbVie są obchody Światowego Dnia Wirusowego Zapalenia Wątroby. Firma AbbVie jest również inicjatorem i partnerem kampanii edukacyjnych m.in. Ogólnopolskiego Programu Badań Przesiewowych „Test na HCV – Prosty krok do zdrowia” i bierze udział w dyskusjach eksperckich podczas najważniejszych wydarzeń medycznych dotyczących problematyki hepatologicznej oraz kongresów i konferencji skupiających środowisko lekarzy i organizacji pacjentów.

AbbVie, aktywnie wspiera działania na rzecz dzieci urodzonych przedwcześnie i ich rodziców, będąc od wielu lat partnerem Koalicji dla Wcześniaka. Jej celem jest stworzenie kompleksowego programu zmian w opiece neonatologicznej, a także uświadomienie społeczeństwu i decydentom skali problematyki wcześniactwa. W ramach podejmowanych działań AbbVie zajmuje się i wspiera inicjatywy edukacyjne skierowane do rodziców w zakresie kompleksowej opieki nad wcześniakiem ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa, budowania odporności oraz zapobiegania rozwojowi zakażeń dróg oddechowych.

AbbVie Polska wspiera następujące inicjatywy, m.in.:

  • Szkoły Rodzica Wcześniaka w ośrodkach neonatologicznych,
  • Gazetkę edukacyjną  „Mam(y) wcześniaka”,
  • Pikniki i warsztaty edukacyjne skierowane do rodziców, podczas których mają oni szansę porozmawiać z różnymi specjalistami: neonatologami, okulistami, kardiologami, laryngologami,  psychologami oraz fizjoterapeutami.

Nasza firma angażuje się w edukację w zakresie choroby Parkinsona, w tym jej zaawansowanej postaci. W Polsce dotyka ona już prawie 100 tys. coraz młodszych osób, a chorzy w zaawansowanej postaci stanowią 20% tej liczby. To właśnie z myślą o nich i ich opiekunach, stworzyliśmy stronę www.podolajparkinsonowi.pl. Strona zawiera podstawowe informacje na temat choroby Parkinsona, jej objawach, przebiegu, możliwościach leczenia. Dla odwiedzających dostępne są również adresy placówek prowadzących leczenie uwzględniając również leczenie zaawansowanej postaci choroby terapiami infuzyjnym oraz adresy organizacji, które na co dzień pomagają pacjentom w ich funkcjonowaniu. Zamieszczono tam również materiały edukacyjne w wersji do pobrania, w tym poradnik autorstwa dr Anny Roszmann „Jak radzić sobie z chorobą Parkinsona – poradnik dla pacjentów i ich opiekunów”, która jest również opiekunem merytorycznym strony.