Skip to main content

Strategia

Od samego początku swojej działalności, AbbVie ma jasno określoną misję i ambitne cele do osiągnięcia.

Poprzez realizowanie kolejnych projektów, firma pragnie zmieniać rzeczywistość pacjentów przestrzegając jednocześnie zasad zrównoważonego rozwoju biznesu. 

Główne priorytety AbbVie to:

Systematyczne dostarczanie nowych, innowacyjnych leków.

Tylko do 2020 roku AbbVie planuje dostarczyć aż 20 nowych opcji terapeutycznych, które zarówno podniosą jakość i komfort leczenia, jak również odpowiedzą na kolejne niezaspokojone dotąd potrzeby medyczne.

Więcej informacji o aktualnie prowadzonych badaniach i opracowywanych terapiach: 

Poprawa dostępu do nowoczesnych terapii.

Status rynkowego lidera to nie tylko ogromne wyróżnienie, lecz także odpowiedzialność w stosunku do pacjentów. Dlatego firma nieustannie podejmuje wysiłki, aby móc dostarczać nowe, przełomowe terapie coraz szerszej grupie pacjentów na całym świecie. Dotychczasowe osiągnięcia w tym obszarze są dowodem, że przyjęta przez AbbVie filozofia rozwoju biznesu jest właściwa i efektywna.  

Więcej informacji na temat wyników finansowych

Wzmacnianie potencjału lokalnych talentów.

Jednym z priorytetów w strategii AbbVie jest przyciąganie i wspieranie w rozwijaniu potencjału lokalnych talentów, jak również troska o różnorodność kulturową i najwyższą jakość realizowanych działań. Fundamentem kultury firmy są najwyższe standardy organizacyjne oraz wzajemny szacunek.