Skip to main content

Etyka i Compliance

Zaangażowanie w kwestie etyczne i przestrzeganie prawa każdego dnia nadają kierunek naszej pracy. Jest to m.in. silne przywództwo, jasno sformułowane i spisane standardy, skuteczne kanały komunikacji, odpowiednie szkolenia, odpowiedzialność, ocena zgodności prawnej oraz działania naprawcze.

Etyka stanowi podstawę działalności AbbVie i jest fundamentem wszystkich wartości, na których opiera się firma. Ponieważ branża farmaceutyczna bezpośrednio dotyka zdrowia oraz życia pacjentów i ich rodzin w przełomowych dla nich momentach, tak ważne jest, aby prowadzić biznes w sposób transparentny i etyczny, przestrzegać norm prawnych, pielęgnować kulturę organizacyjną.


Aby sprostać temu ogromnemu wyzwaniu w 2015 r. AbbVie, wraz z innymi innowacyjnymi przedsiębiorstwami zrzeszonymi w INFARMIE, przystąpiło do inicjatywy Kodeksu Przejrzystości, opracowanego przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Kodeks jest inicjatywą samoregulacyjną branży, ukierunkowaną na rzetelne oraz przejrzyste ukazywanie wartości i zakresu współpracy ze środowiskiem medycznym.