Skip to main content

Naszą pracę opieramy na pasji, a działalność biznesową na poczuciu odpowiedzialności

Wykraczamy poza obszar medycyny, wykorzystując zasoby firmy do poprawy opieki zdrowotnej dostępnej dla społeczności lokalnych na całym świecie.

Week of Possibilities – Program Wolontariatu Pracowniczego

Ochrona najcenniejszych zasobów naszej planety

Mocno angażujemy się w zmniejszenie wpływu naszej firmy na środowisko naturalne. W ciągu ostatnich kilku lat zredukowaliśmy całkowitą emisję dwutlenku węgla wynikającą z działalności o 13 procent.
 

Strategia ROP

Poprawa stanu zdrowia pacjentów

Nasze zobowiązanie to znajdowanie rozwiązań dla niezaspokojonych potrzeb medycznych i poprawa dostępu do opieki zdrowotnej w różnych rejonach świata przy jednoczesnym traktowaniu dobra pacjenta jako priorytetu we wszystkim, co robimy.

Odpowiedzialność biznesowa firmy

Jak prowadzimy działalność

Nasza kultura korporacyjna oparta jest na transparentności i zaangażowaniu społecznym, co przekłada się na zrównoważony rozwój firmy. Oznacza to również troskę o naszych pracowników na całym świecie.

Jesteśmy częścią społeczności lokalnych

Potrzebne jest wspólne działanie

Pracujemy zespołowo, by rozwiązywać najtrudniejsze wyzwania stojące przed dzisiejszym światem. AbbVie współpracuje ze swoimi partnerami, aby móc wywierać pozytywny wpływ na społeczności na całym świecie.