Skip to main content

Nasze badania zmieniają
jakość życia

Nauka i innowacyjność są siłą napędową AbbVie. Nasza działalność wykracza poza samo opracowywanie leków i ich testowanie w laboratorium – dbamy też o podnoszenie obecnych standardów opieki, aby w jak największym stopniu poprawiać jakość życia naszych pacjentów.

Główne obszary terapeutyczne

W poszukiwaniu odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby medyczne

Nieustannie poszukujemy nowych sposobów rozwiązywania najbardziej złożonyc problemów zdrowotnych pacjentów. Skupiamy nasze wysiłki na tych obszarach terapeutycznych, w których udowodniliśmy swoją specjalistyczną wiedzę i w których możemy mieć jeszcze większy wpływ na leczenie chorób.

Proces opracowywania leków

Od odkrywania nowych substancji aż do badań klinicznych i zatwierdzenia terapii  – dowiedz się więcej o tym, jak nowe terapie AbbVie trafiają do pacjentów.

Technologie i platformy badawcze

Zapewnianie pacjentom lepszych rozwiązań

Inwestujemy w przełomowe technologie i platformy badawcze, ponieważ naszym celem jest wspieranie innowacji w ramach całego procesu tworzenia leków i zapewnianie pacjentom coraz lepszych rozwiązań.

Leki przygotowywane do wprowadzenia na rynek

Nastawienie na nowe odkrycia

Nasi naukowcy opracowują wiele specjalistycznych leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, schorzeń układu odpornościowego, chorób neurodegeneracyjnych i innych.

Nasze produkty

Portfolio leków

Celem firmy jest opracowanie innowacyjnych terapii w tych obszarach, co do których istnieje szczególna potrzeba wprowadzania nowych rozwiązań. Nasze leki mają zatwierdzenia do różnych zastosowań w wielu krajach na całym świecie.