Skip to main content

O AbbVie

Jesteśmy firmą, która podejmuje się najambitniejszych wyzwań związanych z opieką zdrowotną. Nie ograniczamy się jedynie do tworzenia leków – pracujemy po to, by sprostać potrzebom w zakresie opieki zdrowotnej ludzi i społeczeństw na całym świecie.

Misja

Misją AbbVie jest tworzenie i dostarczanie przełomowych rozwiązań terapeutycznych pacjentom – zarówno cierpiącym na schorzenia przewlekłe, jak i tym z chorobami zagrażającymi życiu – a przez to podnoszenie jakości ich życia. Jest to możliwe dzięki unikatowemu charakterowi organizacji – połączeniu zasobów, możliwości i doświadczenia firmy farmaceutycznej z elastycznością i specjalizacją firmy biotechnologicznej.

Fundamentem codziennej pracy w AbbVie jest troska o dobro pacjenta, inspiracją – realny wpływ, jaki firma wywiera na życie chorych i ich rodzin, a motywacją – chęć odpowiadania na coraz bardziej złożone problemy w ochronie zdrowia. 

Cel

AbbVie jest innowacyjną firmą biofarmaceutyczną o globalnym zasięgu, której celem jest tworzenie zaawansowanych terapii odpowiadających na najbardziej złożone i wciąż rosnące potrzeby zdrowotne pacjentów na całym świecie.

Nasza Historia

Korzenie firmy nierozerwalnie związane są z marką Abbott i jej prawie 130-letnią historią. W 2013 roku potencjał realizowanych projektów wzrósł na tyle, by móc zacząć funkcjonować na międzynarodowym rynku, jako niezależny, równoważny podmiot. Przez ostatnie lata AbbVie odniosło szereg sukcesów, realizując liczne projekty z obszaru biotechnologii i farmacji, a tym samym