O AbbVie

Jesteśmy firmą, która podejmuje się najambitniejszych wyzwań związanych z opieką zdrowotną. Nie ograniczamy się jedynie do tworzenia leków – pracujemy po to, by sprostać potrzebom w zakresie opieki zdrowotnej ludzi i społeczeństw na całym świecie.

Two drops, yellow and blue, held above a beaker.

Misja

Misją AbbVie jest tworzenie i dostarczanie przełomowych rozwiązań terapeutycznych pacjentom – zarówno cierpiącym na schorzenia przewlekłe, jak i tym z chorobami zagrażającymi życiu – a przez to podnoszenie jakości ich życia. Jest to możliwe dzięki unikatowemu charakterowi organizacji – połączeniu zasobów, możliwości i doświadczenia firmy farmaceutycznej z elastycznością i specjalizacją firmy biotechnologicznej.

Fundamentem codziennej pracy w AbbVie jest troska o dobro pacjenta, inspiracją – realny wpływ, jaki firma wywiera na życie chorych i ich rodzin, a motywacją – chęć odpowiadania na coraz bardziej złożone problemy w ochronie zdrowia. 

Droppers and test tubes arranged around a beaker in a pattern resembling a snowflake.

Cel

AbbVie jest innowacyjną firmą biofarmaceutyczną o globalnym zasięgu, której celem jest tworzenie zaawansowanych terapii odpowiadających na najbardziej złożone i wciąż rosnące potrzeby zdrowotne pacjentów na całym świecie.

Four test tubes filled with blue liquid.

Nasza Historia

Korzenie firmy nierozerwalnie związane są z marką Abbott i jej prawie 130-letnią historią. W 2013 roku potencjał realizowanych projektów wzrósł na tyle, by móc zacząć funkcjonować na międzynarodowym rynku, jako niezależny, równoważny podmiot. Przez ostatnie lata AbbVie odniosło szereg sukcesów, realizując liczne projekty z obszaru biotechnologii i farmacji, a tym samym
zmieniając życie milionów pacjentów. Wraz z powstaniem AbbVie, na rynku pojawił się nowy rodzaj przedsiębiorstwa – firma biofarmaceutyczna, która łączy w sobie stabilność i rozbudowane zasoby globalnej korporacji farmaceutycznej z kulturą pracy i specyfiką mniejszych, bardziej wyspecjalizowanych podmiotów biotechnologicznych. Ostatnie lata to czas nieustannego postępu i rozwoju. Dziś już prawie 47 000 pracowników w ponad 70 państwach na 5 kontynentach pracuje ze świadomością, iż tworzone przez nich leki i terapie w realny sposób zmieniają życie pacjentów.