Skip to main content

Kontakt

Warszawa

AbbVie Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 21 B
02-676 Warszawa

Telefon: +48 22 372 78 00
Fax: +48 22 372 78 01
e-mail: recepcja.poland@abbvie.com  

Działania niepożądane

Jeśli zaobserwowane działania niepożądane mogą mieć związek ze stosowaniem leku AbbVie, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym za pomocą formularza zgłoszenia działania niepożądanego. 
Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza:

Działanie niepożądane można również zgłosić telefonicznie pod numerem +48 22 372 78 00.