Skip to main content

Zrównoważony rozwój

Jako odpowiedzialna społecznie firma, AbbVie pragnie przyczyniać się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych w 2015 roku przez ONZ w ramach Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Działania AbbVie Polska wspierają przede wszystkim realizację Celu nr 3 – Zapewnienia wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowania dobrobytu, a w szczególności zadania zakładającego wyeliminowanie do 2030 epidemii AIDS, gruźlicy, malarii i zaniedbanych chorób tropikalnych oraz zwalczenie wirusowego zapalenia wątroby, chorób przenoszonych przez wodę oraz innych chorób zakaźnych.

W tym celu AbbVie podejmuje m.in. następujące inicjatywy:

  • Udostępnienie testów anty-HCV, pozwalających wykrywać przeciwciała we krwi pobranej z palca. Badanie to jest pierwszym krokiem w diagnostyce wirusowego zapalenia wątroby typu C, gdyż pozwala zweryfikować, czy w organizmie pacjenta znajdują się przeciwciała anty-HCV i, w razie konieczności, podjąć dalsze działania związane z diagnostyką i leczeniem WZW typu C.
  • Aktywność podczas różnego rodzaju wydarzeń – festiwali, pikników lokalnych oraz tygodni świadomości – wszędzie tam, gdzie pojawiają się osoby, które mogły ulec zakażeniu w przeszłości i nie są tego świadome.
  • Współpraca z największymi w Polsce sieciami laboratoriów na rzecz dostępu do diagnostyki.