Skip to main content

Dzięki przejęciu Allergan łączymy ponad 30 produktów i pozycję lidera w wielu obszarach, aby rozszerzyć i zdywersyfikować nasze portfolio. Pozwoli nam to skoncentrować się na dalszych inwestycjach w tworzenie i opracowywanie innowacyjnych leków odpowiadających na najpilniejsze potrzeby medyczne.

W dalszym ciągu budujemy   firmę z myślą o długofalowym, zrównoważonym rozwoju, która zapewnia rentowny wzrost dla akcjonariuszy, elastyczność finansową do inwestowania i rozszerzanie naszego zasięgu, aby pomóc zaspokoić potrzeby ludzi i społeczności na całym świecie.