Skip to main content

Darowizny

Sprostanie wyzwaniom, takim jak rozwiązywanie najpilniejszych problemów zdrowotnych na świecie oraz poprawa jakości życia pacjentów, wymaga kompleksowego i odpowiedzialnego podejścia. Dlatego AbbVie, jako firma odpowiedzialna społecznie, nie tylko opracowuje innowacyjne terapie i leki, ale także wspiera organizacje oraz inicjatywy non-profit, przekazując darowizny rzeczowe oraz udzielając wsparcia finansowego w postaci darowizn pieniężnych lub grantów edukacyjnych.

Rodzaje wsparcia, jakie może być udzielane przez AbbVie:

  1. Darowizny rzeczowe (np. darowizna sprzętu medycznego).
  2. Darowizny produktów AbbVie.
  3. Wsparcie finansowe:
    • przekazanie środków finansowych do wykorzystania w celu wskazanym we wniosku (np. zakup sprzętu medycznego, konkretna inicjatywa organizacji pacjentów oraz wsparcie przeznaczone na edukację),
    • granty edukacyjne przekazywane na rzecz organizacji ochrony zdrowia/instytucji edukacyjnej na niezależny program/projekt edukacyjny i obejmujący wymianę informacji o charakterze naukowym.

Do uprawnionych beneficjentów należą publiczne organizacje ochrony zdrowia, organizacje pacjentów lub inne instytucje o charakterze non-profit (np. fundacje).

Dokumenty niezbędne w ubieganiu się o darowiznę dostępne są poniżej:

Formularz wniosku - prośba o darowiznę lekową
Formularz wniosku - prośba o darowiznę pieniężną
Formularz wniosku - prośba o darowiznę rzeczową
Formularz wniosku - prośba o grant edukacyjny

PL-ABBV-200025