Skip to main content

Obszary Terapeutyczne

Nieustające zaangażowanie w dostarczanie najlepszych rozwiązań pacjentom na całym świecie.

W firmie AbbVie proces odkrywania i rozwoju leków zaczyna się od odpowiedzi na podstawowe pytania: W jakim zakresie potrzeby pacjentów nie są obecnie zaspokajane? Jak można poprawić możliwości leczenia? Co zrobić, aby uzyskać lepszy efekt terapeutyczny? Cały wysiłek i uwaga firmy nieustannie skupiają się na jednym celu: poprawie stanu zdrowia i jakości życia chorych poprzez opracowywanie i dostarczanie coraz bezpieczniejszych i skuteczniejszych opcji terapeutycznych.

Immunologia

AbbVie, dokonując przełomowych osiągnięć naukowych i wykorzystując wysokiej jakości procesy produkcyjne dla zapewnienia pacjentom najlepszych w swojej klasie leków, od blisko dwóch dekad jest pionierem w dziedzinie immunologii. Ze względu na wieloletnie doświadczenie oraz przekraczającej milion liczbie pacjentów leczonych jedną z terapii przeciwko reumatoidalnemu zapaleniu stawów, zesztywniającemu zapaleniu stawów kręgosłupa, młodzieńczemu idiopatycznemu zapaleniu stawów, łuszczycowemu zapaleniu stawów, łuszczycy, chorobie Leśniowskiego-Crohna, atopowemu zapaleniu skóry, czy zapaleniu błony naczyniowej oka – immunologia uważana jest za jeden z najważniejszych obszarów terapeutycznych w działalności AbbVie.

Onkologia

Badania w dziedzinie onkologii koncentrują się na odkrywaniu i rozwoju terapii celowanych, których zadaniem jest zatrzymanie procesów nowotworowych w takich jednostkach chorobowych, jak przewlekła białaczka limfocytowa, chłoniaki nieziarnicze, ostra białaczka szpikowa i szpiczak mnogi. W tym zakresie AbbVie nierzadko podejmuje współpracę z innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, czy też organizacjami rządowymi.

Neurologia

AbbVie, po opracowaniu leku stosowanego w zaawansowanym stadium choroby Parkinsona, stale poszukuje rozwiązań ukierunkowanych na dalsze podnoszenie jakości życia pacjentów z tym schorzeniem. Równocześnie nasi naukowcy prowadzą nowatorskie badania nad szeregiem związków farmakologicznych przeznaczonych do walki z takimi schorzeniami neurologicznymi, jak: schizofrenia, choroba Alzheimera i stwardnienie rozsiane (SM).

Wirusologia

Jednym z największych sukcesów naukowców AbbVie w obszarze wirusologii jest m.in. opracowanie nowoczesnych bezinterferonowych schematów, wykorzystywanych w leczeniu pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C (WZW C), które dotyka milionów ludzi na całym świecie. Ponieważ większość osób zakażonych HCV, wywołującym WZW typu C, nie jest świadoma swojego zakażenia, AbbVie angażuje się na całym świecie – w tym także w Polsce, w działania mające na celu zapewnienie bezpłatnego dostępu do diagnostyki HCV. Dzięki wczesnemu wykrywaniu zakażenia istnieje szansa, by zapobiec długofalowymi skutkom zakażenia, jak marskość czy nowotwór wątroby.