Kodeks Przejrzystości

Głównym celem działalności firmy AbbVie jest poprawa jakości życia pacjentów. Aby stawić czoła największym wyzwaniom współczesnej medycyny, wykorzystując naszą wiedzę i umiejętności, rozwijamy i udostępniamy innowacyjne metody leczenia, odpowiadające na najbardziej złożone i wciąż rosnące potrzeby pacjentów i lekarzy na całym świecie.

Stale pracujemy nad rozwiązaniami, które odmieniają życie tysięcy pacjentów cierpiących na trudne do wyleczenia choroby. Współpracujemy z pracownikami służby zdrowia i organizacjami ochrony zdrowia, aby zapewnić postęp badań, optymalizować nasze terapie, jak również poprawiać dostępność do nich i stale podnosić jakość życia pacjentów.  

Opracowując skuteczne metody leczenia, dostosowane do indywidualnych wymagań pacjentów, konsultujemy się z przedstawicielami zawodów medycznych, aby otrzymać ich fachową poradę na temat chorób oraz tego, w jaki sposób wykorzystywane są nasze leki i terapie i jak potencjalnie moglibyśmy je udoskonalić. Dzięki temu jesteśmy w stanie stale poprawiać profil bezpieczeństwa naszych leków, doskonalić proces terapeutyczny i w ten sposób przyczyniać się do poprawy opieki nad pacjentami. Wspieramy również edukację przedstawicieli zawodów medycznych.

W naszych relacjach dbamy o przestrzeganie najwyższych standardów rzetelności i etyki. Uważamy, że istotne i uzasadnione formy współpracy powinny być prowadzone w sposób otwarty i transparentny. Wprowadzając większą przejrzystość w relacjach ze środowiskiem medycznym w pełni realizujemy naszą misję.

Właśnie dlatego, wraz z innymi innowacyjnymi  firmami farmaceutycznymi zrzeszonymi w INFARMIE przystąpiliśmy do inicjatywy Kodeksu Przejrzystości, opracowanego przez  Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA. Jest to inicjatywa samoregulacyjna branży stworzona po to, by w sposób rzetelny oraz przejrzysty ukazać wartość i zakres współpracy ze środowiskiem medycznym. Wierzymy, że w ten sposób możemy budować otwarte i oparte na zaufaniu relacje pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

PL-ABBV-200025