Polska - polski WYBIERZ KRAJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA WYBÓR DYSTRYBUTORÓW

ZASPOKAJANIE POTRZEB PACJENTÓW

W firmie AbbVie proces odkrywania i rozwoju rozpoczyna się od pacjenta. Zadajemy sobie następujące pytania: W jakim zakresie potrzeby pacjentów nie są obecnie zaspokajane? Jak można poprawić możliwości leczenia pacjentów? Co zrobić, aby uzyskać lepsze wyniki? Przez to, że od początku skupiamy się na potrzebach pacjentów, jesteśmy w stanie skoncentrować cały nasz wysiłek i uwagę na jednym celu: poprawie stanu zdrowia i jakości życia pacjentów.

focusimg1_03

Nasze prace związane z opracowywaniem i rozwojem produktów terapeutycznych koncentrują się na podstawowych obszarach opieki zdrowotnej, w których możemy wykazać się sprawdzoną wiedzą i doświadczeniem. Te podstawowe obszary to m.in. leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C), neurologia, immunologia, onkologia, leczenie schorzeń nerek oraz chorób kobiecych.

Więcej informacji na temat leków opracowywanych przez firmę AbbVie można znaleźć w sekcji Program prac nad nowymi produktami.


ROZWIĄZYWANIE POWAŻNYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C)

Prowadzony przez nas program przeciwwirusowy koncentruje się na rozwoju metod leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C) — choroby, która dotyka ponad 170 milionów osób na całym świecie, przy czym każdego roku około 4 miliony ludzi ulega zakażeniu. Zakażenie wirusem WZW C może prowadzić do długotrwałych powikłań. Naukowcy z firmy AbbVie pracują nad przekształceniem obecnych metod leczenia, badając skuteczność nowego schematu leczenia bez stosowania interferonu, z myślą o pacjentach zakażonych genotypem 1 WZW C. Firma AbbVie opracowała kilka związków do walki z wirusem WZW C,w tym inhibitory proteazy, nienukleozydowej polimerazy oraz NS5A. Badania są na etapie zaawansowanym.


Neurobiologia/walka z bólem

Firma AbbVie prowadzi nowatorskie badania nad związkami, których celem jest docieranie do receptorów w mózgu. Receptory te odpowiadają za odczuwanie bólu, nastrój, pamięć oraz inne funkcje neurologiczne. Firma pracuje nad szeregiem związków farmakologicznych, przeznaczonych do walki ze schorzeniami, które dotykają milionów ludzi na całym świecie, takimi jak schizofrenia, przewlekły ból, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i stwardnienie rozsiane (SM).


Immunologia

Firma AbbVie posiada naukowe doświadczenie w zakresie leków biologicznych, będących antagonistami TNF, co daje nam solidną podstawę do prowadzenia dalszych badań w dziedzinie immunologii. Firma AbbVie prowadzi badania nad szeregiem innych schorzeń, takich jak spondyloartropatie, choroba Velpeaua oraz zapalenie błony naczyniowej oka. Wszystkie badania są obecnie na końcowym etapie prac. Nasze programy wczesnego wykrywania koncentrują się na badaniu doustnych terapii celowanych oraz leczenia lekami biologicznymi. Naukowcy z firmy AbbVie są innowatorami w dziedzinie terapeutycznego wykorzystania przeciwciał, wraz z tworzeniem i rozwojem własnych przeciwciał z immunoglobuliną podwójnie swoistą (DVD-Ig). Wykorzystanie przeciwciał pozwala na tworzenie kombinacji leków biologicznych skutecznych w jednoczesnym leczeniu wielu przyczyn choroby.


Onkologia

Nasze badania w dziedzinie onkologii koncentrują się na odkrywaniu i rozwoju terapii celowanych, których zadaniem jest zatrzymanie procesów nowotworowych. Badamy oddziaływanie zarówno małych, jak i dużych cząsteczek. W tym zakresie łączymy nasze wewnętrzne wysiłki badawcze ze współpracą z innymi przedsiębiorstwami, uczelniami i organizacjami rządowymi. W dziedzinie onkologii firma AbbVie prowadzi prace nad wieloma rodzajami cząsteczek, obecnie na etapie badań klinicznych. Cząsteczki są badane pod kątem zastosowania w leczeniu ponad 15 różnych nowotworów i typów guzów, w tym niektórych z najbardziej rozpowszechnionych i trudnych do leczenia nowotworów, takich jak szpiczak mnogi i przewlekła białaczka limfocytowa.


Choroby nerek

Tylko w samych Stanach Zjednoczonych i Europie przewlekła choroba nerek (PChN), czyli postępująca utrata funkcji nerek, dotyka 50 milionów ludzi. Liczba zachorowań na PChN ciągle wzrasta z powodu coraz częstszych wystąpień schorzeń takich jak cukrzyca, otyłość i nadciśnienie. Prace badawcze firmy AbbVie w zakresie chorób nerek obejmują rozwój potencjalnych terapii dla PChN oraz ostrego uszkodzenia nerek, będącego powikłaniem poważnych operacji, które dotyka 1,2 miliona pacjentów z grupy ryzyka rocznie.


Choroby kobiece

Firma AbbVie obecnie koncentruje się na rozwoju cząsteczek do leczenia endometriozy oraz mięśniaków macicy, na które cierpi ponad 16 milionów kobiet na całym świecie. Oba schorzenia są bardzo rozpowszechnione i wiążą się z wieloma symptomami, w tym z bólem i niepłodnością. Ponieważ możliwości leczenia tych schorzeń są obecnie ograniczone, firma chce wykorzystać swój potencjał, aby wypełnić ważną lukę w tym zakresie.

Anuluj abbvie.pl

Strona internetowa firmy AbbVie jest prezentowana w lokalnych wersjach. Informacja o tym z jakiego kraju lub regionu informacje widzisz znajduje się na stronie. Strony dla poszczególnych lokalizacji mogą różnić się zawartością, ze względu na dostępnośc produktów i usług AbbVie w określonym kraju. Jeśli widzisz inną zawartośc niż tę z opisem twojego kraju zgłoś się do lokalnego przedstawiciela firmy AbbVie w Twoim kraju, aby uzyskać więcej informacji.

Strona internetowa firmy AbbVie, którą otwierasz może nie być dostępna w wersji językowej dla Twojego kraju.

Strona internetowa firmy AbbVie, którą otwierasz może nie być dostosowana do wymiarów Twojego ekranu.

Czy mimo to chcesz kontynuować ?

Zamknij abbvie.pl

Uwaga

Wybierając TAK , opuścisz stronę internetową firmy AbbVie

Kontynuując to połączenie opuszczasz stronę internetową firmy AbbVie i przechodzisz na strony, których firma AbbVie nie kontroluje i za których zawartość oraz inne linki nie bierze odpowiedzialności. Zamieszczone tu linki mogą być przydatne, ale nie są w żaden sposób wspierane/sponsorowane przez firmę AbbVie.

Strona internetowa którą otwierasz może nie być dostosowana do wymiarów Twojego ekranu.

Czy na pewno chcesz opuścić tę stronę?