Skip to main content

Technologie

Czas przełomowych zmian

Ostatnie dwie dekady przyniosły bezprecedensowy rozwój w badaniach nad biologią człowieka, co wraz z postępami w obszarze genetyki, genomiki nowotworów, biologii komórek macierzystych, bioinformatyki i biologii systemów sprzyja tworzeniu nowych terapii. Również w przyszłości postęp w takich dziedzinach jak chemia medyczna, inżynieria białek, koniugaty przeciwciał z lekami, bispecyfiki czy też immunoterapie, pozwoli systematycznie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata.

Technologie oparte na białkach

Jednym ze sposobów zwiększenia potencjału terapeutycznego przeciwciał jest połączenie ich lub „sprzężenie” z lekami małocząsteczkowymi, zwiększając tym samym ich zdolność do namierzania określonego antygenu. Inną metodą jest zastosowanie technologii, która umożliwia wytwarzanie podwójnego przeciwciała specyficznego dla dwóch antygenów (zwanych również przeciwciałem o podwójnej domenie [DVD]).

Bispecyfiki

Platforma bispecyficzna może stać się kolejną przełomową technologią. W przeszłości odnosiło się to głównie do technologii DVD (przeciwciała o podwójnej domenie). W rzeczywistości platforma ta obejmuje znacznie szerszy zakres różnych formatów bispecyficznych, a DVD to tylko jej niewielka część. Te formaty mają szeroki zakres wiązania białek i właściwości biologicznych.

W obszarze onkologii platforma bispecyficzna może stanowić drogę do nowej biologii. W tym celu badane są zastosowania środków bispecyficznych w kierunku zwiększenia wydajności koniugatów przeciwciał z lekami (ADC). W układach przedklinicznych można natomiast wykazać, że bispecyfik, który wiąże się z dwiema częściami tego samego celu molekularnego, jest lepiej wchłaniany w komórkach nowotworowych niż tradycyjny ADC, co zwiększa jej skuteczność. 

Podobnie bispecyfik, który wiąże się z dwoma celami molekularnymi z tej samej komórki nowotworowej, może być użyty do zwiększenia specyficzności nowotworu, przez co możliwe jest precyzyjne zaatakowanie celu, ukrytego w zdrowej tkance. Platforma bispecyficzna pozwala stworzyć szeroką gamę konstruktów białkowych, ostatecznie prowadząc do nowej biologii z różnymi mechanizmami działania.

Innowacyjne, precyzyjne dostarczanie leków

Badane są nowe – bardziej precyzyjne i skuteczne metody transportowania leków, które mają na celu zmianę sposobu leczenia choroby – począwszy od zmniejszenia wpływu chemioterapii na zdrowe komórki, aż po nowe metody terapeutyczne schorzeń neurodegeneracyjnych.

ADC

ADC (koniugaty przeciwciał z lekami) stanowią sprawdzoną platformę technologiczną, która przy pomocy precyzyjnego celowania przeciwciała dostarcza środek terapeutyczny bezpośrednio do miejsca zapotrzebowania.

ADC posiada silnie działającą toksynę, zbyt silną, aby podawać ją ogólnoustrojowo, która łączy się z przeciwciałem monoklonalnym, co umożliwia jej bezpośrednie dostarczenie do komórek nowotworowych, oszczędzając tym samym zdrową tkankę.

Choć sama idea ADC nie jest nowa, to znaczący postęp w tym obszarze dokonał się dopiero w ostatnich latach. 

Ze względu na głębokie zaangażowanie w tworzenie przeciwciał monoklonalnych oraz posiadane doświadczenie w dziedzinie chemii i analiz małocząsteczkowych, ADC stanowi obecnie jeden z kluczowych obszarów rozwoju AbbVie.

Celowanie w nowotworowe komórki macierzyste

Komórki macierzyste raka są źródłem guza, gdyż prowadzą do jego powstania i rozwoju. Są niezwykle odporne na chemioterapię i radioterapię, a przy tym powodują przerzuty i rozprzestrzenianie się raka w organizmie.
Dlatego też w ramach Stemcentrx tworzone są terapie, których celem jest zniszczenie nowotworowych komórek macierzystych poprzez precyzyjne zaatakowanie ich silnym lekiem. 

Nanocząstki i kapsułki białkowe

Lekom biologicznym niezwykle trudno jest przeniknąć do złożonego i skomplikowanego systemu komórek transportujących krew do mózgu i tkanek rdzenia kręgowego. Dlatego badamy nowe sposoby przekraczania bariery krew-mózg za pomocą nanocząstek i kapsułek białkowych. Te innowacyjne systemy dostarczania leków mogą przynieść postęp w odkrywaniu i opracowywaniu nowych leków na takie choroby mózgu, jak Alzheimer lub Parkinson.

Wykorzystanie potencjału organizmu

Dzięki lepszemu zrozumieniu biologii człowieka, możemy wykorzystywać ciało do poszukiwania nowych  sposobów walki z chorobami. Dwa obszary, gdzie ostatnie badania wskazują, że do leczenia można wykorzystać wewnętrzny potencjał organizmu to choroby o podłożu immunologicznym oraz nowotwory.

Immunoonkologia i immunoterapia

W obszarze onkologii badania ukierunkowane są na wzmacnianie i mobilizowanie układu odpornościowego do atakowania nowotworów. W przypadku chorób immunologicznych celem jest jego osłabienie, aby nie atakował on zdrowej tkanki, prowadząc do znacznych szkód w organizmie. W obu przypadkach rozwiązaniem może być immunoterapia. 

Nowotwory wykorzystują różne mechanizmy, aby uniknąć zniszczenia przez komórki odpornościowe. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie receptorów punktów kontrolnych układu odpornościowego. Ich aktywacja blokuje reakcję immunologiczną, polegającą na wykryciu i identyfikacji guza, co w konsekwencji uniemożliwia zaatakowanie i zniszczenie guza. Dlatego największym przełomem ostatnich lat w obszarze immunoterapii było odkrycie, że zakłócenie funkcjonowania receptorów może aktywować komórki układu odpornościowego i wywołać pożądaną odpowiedź przeciwnowotworową.

Wykorzystanie inhibitorów punktu kontrolnego to jednak zaledwie jeden ze sposobów. Naukowcy AbbVie od kilku lat aktywnie poszukują innych metod immunologicznego zwalczania nowotworów.

Badanie mikrobiomu jelitowego

W ostatnich latach nauka coraz większą uwagę poświęca mikrobiomowi jelitowemu. Bakterie i mikroorganizmy obecne w przewodzie pokarmowym mogą być bowiem przeprogramowane w taki sposób, aby spełniały dodatkowe funkcje, a dzięki temu – wykorzystane w walce z chorobami.

W przypadku AbbVie, które podjęło współpracę z Synlogic, badania nad mikrobiomem jelita ukierunkowane są na opracowanie nowych terapii nieswoistego zapalenia jelit.

Nauka o produkcji

Dostarczenie leku do pacjenta jest równie ważne, jak jego skuteczność. AbbVie wciąż poszukuje nowych sposobów, aby zapewniać bezpieczną, spełniającą najwyższe standardy jakości, produkcję i dystrybucję leków.

Produkcja leków biologicznych

Sukces w produkcji leków biologicznych jest mierzony przede wszystkim odtwarzalnością produktu. Zaawansowany rozwój linii komórkowych, wytwarzanie kultur komórkowych oraz odpowiednia kontrola jakości pozwala pokonać złożoność produkcji dużych cząsteczek, a przez to zapewnić stałą produkcję leku. To właśnie AbbVie jest twórcą pierwszego w pełni ludzkiego przeciwciała monoklonalnego, a zespół ds. produkcji leków biologicznych wciąż jest liderem w tej dziedzinie, zapewniając merytoryczne wsparcie na wszystkich etapach produkcji. Naukowcy podejmują także szeroką współpracę z innymi podmiotami w celu zwiększenia skali i transferu nowych produktów do komercyjnych zakładów produkcyjnych, rozwiązywania problemów technicznych związanych z produkcją lub testami laboratoryjnymi, jak również w zakresie identyfikowania i wdrażania ulepszeń ukierunkowanych na zwiększenie wydajności lub przepustowości. W firmie wykorzystujemy ponadto szeroką gamę substancji chemicznych i produktów fermentacji, produktów sterylnych i niesterylnych, metod analitycznych i urządzeń ułatwiających dostarczanie leków.

Technologia Meltrex, innowacyjna formuła leku

Częstym problemem w badaniach nad lekami jest ich ograniczona rozpuszczalność w wodzie, co ogranicza ich wchłaniane przez organizm. Aby temu zapobiec, w produkcji farmaceutyków wykorzystano stosowane od dawna, skuteczne techniki przemysłowe, co otwiera nowe możliwości tworzenia terapii – począwszy od zakażeń wirusowych aż po raka.