Nagrody i Wyróżnienia

Zaangażowanie, działalność, kultura etyczna i zasoby ludzkie firmy zostały dotychczas wielokrotnie nagradzane takimi tytułami i wyróżnieniami jak:

Great Place to Work (2013, 2014)

Great Place to Work to certyfikat przyznawany każdego roku tym firmom, które uznawane są za najlepsze miejsce pracy. Jest to jedno z najważniejszych wyróżnień dotyczących polityki HR i promujących najlepsze standardy z obszaru kultury organizacyjnej – innowacyjność, wzajemny  szacunek i entuzjazm.

Innowatory Wprost 2015

Innowator WPROST to tytuł przyznawany najbardziej innowacyjnym firmom na polskim rynku. Podstawą do wyróżnienia liderów w tym obszarze jest niezależne badanie „Innovation Research”, w ramach którego weryfikowane są nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w innowacje i ich praktyczne zastosowanie w biznesie. 

Top Employer Polska (2017, 2018, 2019) oraz Top Employer Europe 2017

Tytułem tym nagradzani są liderzy w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Top Employers Institute od ponad 25 lat bada pracodawców na całym świecie pod kątem prowadzonej przez nich polityki personalnej. Tytuł Top Employer otrzymują tylko te firmy, które pozytywnie przejdą szczegółowe badanie i proces weryfikacji.

Etyczna Firma (2017, 2018, 2019)

W konkursie Etyczna Firma nagradzane są przedsiębiorstwa, które w swojej codziennej działalności przestrzegają kultury biznesowej, polityki transparentności i norm etycznych. Nadawany od ponad 5 lat tytuł Etycznej Firmy to jedno z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych wyróżnień w swojej kategorii, wzmacniający pozytywny wizerunek i wiarygodność firmy zarówno wśród opinii publicznej, jak i partnerów biznesowych.

W 2019 roku firma uzyskała trzeci raz z rzędu tytuł Etycznej Firmy, dzięki czemu została wyróżniona także tytułem Super Etycznej Firmy. 

Firma Abbvie posiada również certyfikat “Approved Employer” wydany przez Association of Charted Certified Accountants (ACCA).