Kadra zarządzająca

Zespół osób odpowiedzialnych za działalność AbbVie w Polsce złożony jest z menedżerów, którzy w swojej pracy łączą rozbudowaną wiedzę z wieloletnim doświadczeniem i praktyką w realizacji projektów z obszaru ochrony zdrowia. 

W skład zespołu zarządzającego wchodzą:

Aleksander Kwieciński, General Manager


Ewa Bartosik- Ziółkowska
, Business Unit Director

Ewa Dąbrowska-Górniak, Medical Director

Katarzyna Fryzik, Business Unit Director

Beata Gadomska, Human Resources Director

Beata Jasińska, Market Access Director

Artur Musiał,  Government and Public Affairs Director

Karolina Pilwińska, Compliance Manager

Beata Przewuska, Finance Director

Marek Sobota, Customer Excellence Director