Skip to main content

Kadra zarządzająca

Zespół osób odpowiedzialnych za działalność AbbVie w Polsce złożony jest z menedżerów, którzy w swojej pracy łączą rozbudowaną wiedzę z wieloletnim doświadczeniem i praktyką w realizacji projektów z obszaru ochrony zdrowia. 

W skład zespołu zarządzającego wchodzą:

Aleksander Kwieciński, General Manager

Ewa Bartosik-Ziółkowska, Business Unit Director

Ewa Dąbrowska-Górniak, Medical Director

Katarzyna Fryzik, Business Unit Director

Beata Gadomska, Human Resources Director

Beata Jasińska, Market Access Director

Artur Musiał,  Government and Public Affairs Director

Karolina Pilwińska-Duda, Compliance Manager

Beata Przewuska, Finance Director

Marek Sobota, Customer Excellence Director