Allergan jest teraz częścią AbbVie

Wspólnie oferujemy ponad 30 produktów leczniczych w
obszarach, w których zajmujemy pozycję lidera, by móc jeszcze lepiej służyć
pacjentom oraz kontynuować inwestycje w badania odpowiadające na największe
wyzwania w medycynie.

Ludzie. Pasja. Możliwości.

W AbbVie łączymy zaawansowaną działalność naukową, wiedzę specjalistyczną oraz pasję, aby rozwiązywać złożone problemy zdrowotne i wywierać istotny wpływ na życie ludzi.

W swoich działaniach wykraczamy poza obszar medycyny i kierując się kulturą korporacyjną pomagamy lokalnym społecznościom

Nauka i innowacyjność są siłą napędową AbbVie

AbbVie daje niepowtarzalną możliwość rozwoju i bycia częścią innowacyjnego ekosystemu.

Każdego dnia, tysiące pracowników firmy, dzięki swojemu zaangażowaniu
i współpracy, osiągają wyjątkowe rezultaty. Firma obecna jest w 70 krajach, które podzielono na 5 globalnych regionów. Każdy z nich oferuje szeroką gamę możliwości. Globalna skala działań umożliwia rozpoczęcie i kontynuowanie kariery w wielu miejscach na całym świecie.