Polska - polski WYBIERZ KRAJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA WYBÓR DYSTRYBUTORÓW
 

KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI

Głównym celem działalności firmy AbbVie jest poprawa jakości życia pacjentów. Aby stawić czoła największym wyzwaniom współczesnej medycyny, wykorzystując naszą wiedzę i umiejętności, rozwijamy i udostępniamy innowacyjne metody leczenia, odpowiadające na najbardziej złożone i wciąż rosnące potrzeby pacjentów i lekarzy na całym świecie.

Stale pracujemy nad rozwiązaniami, które odmieniają życie tysięcy pacjentów cierpiących na trudne do wyleczenia choroby. Współpracujemy z pracownikami służby zdrowia i organizacjami ochrony zdrowia, aby zapewnić postęp badań, optymalizować nasze terapie, jak również poprawiać dostępność do nich i stale podnosić jakość życia pacjentów.  

Opracowując skuteczne metody leczenia, dostosowane do indywidualnych wymagań pacjentów, konsultujemy się z przedstawicielami zawodów medycznych, aby otrzymać ich fachową poradę na temat chorób oraz tego, w jaki sposób wykorzystywane są nasze leki i terapie i jak potencjalnie moglibyśmy je udoskonalić. Dzięki temu jesteśmy w stanie stale poprawiać profil bezpieczeństwa naszych leków, doskonalić proces terapeutyczny i w ten sposób przyczyniać się do poprawy opieki nad pacjentami. Wspieramy również edukację przedstawicieli zawodów medycznych.

W naszych relacjach dbamy o przestrzeganie najwyższych standardów rzetelności i etyki. Uważamy, że istotne i uzasadnione formy współpracy powinny być prowadzone w sposób otwarty i transparentny. Wprowadzając większą przejrzystość w relacjach ze środowiskiem medycznym w pełni realizujemy naszą misję.

Właśnie dlatego, wraz z innymi innowacyjnymi  firmami farmaceutycznymi zrzeszonymi w INFARMIE przystąpiliśmy do inicjatywy Kodeksu Przejrzystości, opracowanego przez  Europejską Federację Przemysłu
i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA. Jest to inicjatywa samoregulacyjna branży stworzona po to, by w sposób rzetelny oraz przejrzysty ukazać wartość i zakres współpracy ze środowiskiem medycznym. Wierzymy, że w ten sposób możemy budować otwarte i oparte na zaufaniu relacje pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

RAPORT ABBVIE POLSKA 2015

NOTA METODOLOGICZNA 2015

RAPORT ABBVIE POLSKA 2016

NOTA METODOLOGICZNA 2016

RAPORT ABBVIE POLSKA 2017

NOTA METODOLOGICZNA 2017


Etyczyna-firma

AbbVie Polska wyróżniona tytułem „Etyczna Firma” oraz nagrodą specjalną za podejmowanie działań na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce.

W IV edycji konkursu „Etyczna Firma”, organizowanej przez Puls Biznesu, AbbVie Polska zostało wyróżnione w kategorii „Duże Przedsiębiorstwa” i nagrodą specjalną przyznawaną przez firmę PwC. Firma AbbVie Polska jest jedną z dwóch firm z branży farmaceutycznej, która otrzymała tę nagrodę.

„Etyczne prowadzenie działalności biznesowej, to kwestia fundamentalna, zwłaszcza w branży ochrony zdrowia. Jako firma biofarmaceutyczna jesteśmy świadomi, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby w codziennej pracy, która ma służy  poprawie jakości życia pacjentów, wszyscy nasi pracownicy kierowali się wartościami takimi jak transparentność i uczciwość. Mamy nadzieję, że w przyszłości grono nagrodzonych firm z obszaru medycznego, które dbają o prowadzenie biznesu w sposób etyczny będzie się powiększać” – podkreśla Jacek Mazurkiewicz, Dyrektor Generalny Abbvie Polska.

Firma znalazła się w gronie 26 przedsiębiorstw, które – zdaniem organizatorów – w minionym roku w sposób najbardziej kompleksowy oraz systemowy prowadziły działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o etykę.

„W tym roku nasza firma obchodzi 5-lecie istnienia firmy na polskim rynku, dlatego tym bardziej się cieszę, że udało nam się już stworzyć program compliance, który został doceniony jako modelowe rozwiązanie.  Ta nagroda nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie całego zespołu, który w codziennej pracy kieruje się uczciwością, tworząc solidne podstawy na których opiera się nasza firma” – dodaje Jacek Mazurkiewicz.

Konkurs „Etyczna Firma” jest organizowany przez dziennik Puls Biznesu pod patronatem honorowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Mogą w nim startować polskie przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości zatrudnienia, rodzaju prowadzonej działalności, kapitału zakładowego czy zysków generowanych przez firmę. Organizator przy wsparciu partnera merytorycznego, jakim jest PwC, ocenia firmy w następujących obszarach: struktura programu zarządzania etyką; odpowiedzialność pracowników w ramach programu zarządzania etyką; nadzór najwyższej kadry kierowniczej nad programem zarządzania etyką; system zgłaszania nieprawidłowości oraz sposoby weryfikacji zgłoszeń; szkolenia i komunikacja, ład korporacyjny; reputacja; przywództwo; zarządzanie ryzykiem nadużyć.


DAROWIZNY

Sprostanie wyzwaniom, takim jak rozwiązywanie najpilniejszych problemów zdrowotnych na świecie oraz poprawa jakości życia pacjentów, wymaga kompleksowego i odpowiedzialnego podejścia. Dlatego AbbVie, jako firma odpowiedzialna społecznie, nie tylko opracowuje innowacyjne terapie i leki, ale także wspiera organizacje oraz inicjatywy non-profit, przekazując darowizny rzeczowe oraz udzielając wsparcia finansowego w postaci darowizn pieniężnych lub grantów edukacyjnych.

Rodzaje wsparcia, jakie może być udzielane przez AbbVie:

  1. Darowizny rzeczowe (np. darowizna sprzętu medycznego)
  2. Darowizny produktów AbbVie
  3. Wsparcie finansowe:
    - przekazanie środków finansowych do wykorzystania w celu wskazanym we wniosku (np. zakup sprzętu medycznego, konkretna inicjatywa organizacji pacjentów oraz wsparcie przeznaczone na edukację)
    - granty edukacyjne przekazywane na rzecz organizacji ochrony zdrowia/instytucji edukacyjnej na niezależny program/projekt edukacyjny i obejmujący wymianę informacji o charakterze naukowym.

Do uprawnionych beneficjentów należą publiczne organizacje ochrony zdrowia, organizacje pacjentów lub inne instytucje o charakterze non-profit (np. fundacje).

Dokumenty niezbędne w ubieganiu się o darowiznę dostępne są poniżej:

Formularz wniosku - prośba o darowiznę lekową
Formularz wniosku - prośba o darowiznę pieniężną
Formularz wniosku - prośba o darowiznę rzeczową
Formularz wniosku - prośba o grant edukacyjny

Anuluj abbvie.pl

Strona internetowa firmy AbbVie jest prezentowana w lokalnych wersjach. Informacja o tym z jakiego kraju lub regionu informacje widzisz znajduje się na stronie. Strony dla poszczególnych lokalizacji mogą różnić się zawartością, ze względu na dostępnośc produktów i usług AbbVie w określonym kraju. Jeśli widzisz inną zawartośc niż tę z opisem twojego kraju zgłoś się do lokalnego przedstawiciela firmy AbbVie w Twoim kraju, aby uzyskać więcej informacji.

Strona internetowa firmy AbbVie, którą otwierasz może nie być dostępna w wersji językowej dla Twojego kraju.

Strona internetowa firmy AbbVie, którą otwierasz może nie być dostosowana do wymiarów Twojego ekranu.

Czy mimo to chcesz kontynuować ?

Zamknij abbvie.pl

Uwaga

Wybierając TAK , opuścisz stronę internetową firmy AbbVie

Kontynuując to połączenie opuszczasz stronę internetową firmy AbbVie i przechodzisz na strony, których firma AbbVie nie kontroluje i za których zawartość oraz inne linki nie bierze odpowiedzialności. Zamieszczone tu linki mogą być przydatne, ale nie są w żaden sposób wspierane/sponsorowane przez firmę AbbVie.

Strona internetowa którą otwierasz może nie być dostosowana do wymiarów Twojego ekranu.

Czy na pewno chcesz opuścić tę stronę?